Aarhus
Business College

EUX Business-uddannelsen

Få dobbelt op på muligheder med en EUX Business – den erhvervsfaglige studentereksamen

Hvad er EUX Business?

EUX Business er en erhvervsfaglig studentereksamen og den eneste ungdomsuddannelse, som både giver dig en erhvervsuddannelse og en studentereksamen. Det betyder, at du kan gå din helt egen vej og have mange muligheder i spil. Uddannelsen tager fire år, og du kan begynde efter 9. klasse.

Uddannelsen er for dig, der ved præcis, hvad du vil og ønsker et højt fagligt niveau. Men den er også for dig, der endnu ikke har besluttet, om du skal gå gymnasievejen eller tage en erhvervsuddannelse.

De første to år bruger du på Aarhus Business College, hvor du er en del af et spændende studiemiljø. Her bliver du dygtig til både sprog og erhvervsrelaterede fag, som du afslutter på gymnasialt niveau. De sidste to år er du elev i en virksomhed – det kalder vi hovedforløbet. Her kan du bl.a. arbejde med markedsføring, spedition, butik/detail, administration, event og handel.

Efter fjerde år har du en EUX Business. Din erhvervserfaring fra hovedforløbet giver dig en god ballast, uanset om du vil gøre karriere i virksomhed eller læse videre.

EUX Business giver fuld studiekompetence til videregående uddannelser på lige fodmed HHX, HTX og STX. Allerede efter de første to år får du adgang til visse videregående uddannelser på f.eks. erhvervsakademiet eller en professionshøjskole. Men vi anbefaler, at du gør EUX’en helt færdig, inden du eventuelt læser videre.

Du bestemmer, hvad fremtiden bringer.

Vi samler erhvervsuddannelserne!

Fra 1. august 2018 flytter erhvervsuddannelserne på Olof Palmes Allé til Campus Sønderhøj i Viby.

Se videoen og bliv klogere på EUX Business, den erhvervsfaglige studentereksamen.

Sådan foregår undervisningen

I mere end 150 år har Aarhus Business College samarbejdet med erhvervslivet om at skabe de bedste uddannelser. Derfor vil du opleve undervisning, som er tæt på virkeligheden. På EUX Business er casearbejde, virksomhedsbesøg, fremlæggelser og gruppearbejde en del af hverdagen. Du møder både velkendte og nye fag, og du har mulighed for at deltage i rejser og messer.

På EUX Business kobler vi teori og praksis. Det sker, hvad enten faget hedder engelsk, IT eller virksomhedsøkonomi. Vi har mindre af den traditionelle, tavlebaserede undervisning, da al
forskning viser, at du lærer langt mere ved at deltage og have hands-on end ved kun at lytte. Derfor fokuserer vi meget på den individuelle involvering og aktivering af eleverne.

I engelsk på EUX Business beskæftiger vi os med samfundstendenser og tager fat i internationale virksomheders historie og produkter og bruger det i en analyse af virksomhederne.

Eleverne lærer også noget om erhvervskommunikation – altså hvordan bruges sproget i en butikssituation, og hvordan formulerer man sig bedst i breve eller e-mails? Vi øver ofte præsentationer, der skal gøre eleverne mere sikre i sproget. Som underviser forbereder jeg dem på at begå sig i et engelsksproget land – enten i deres elevtid eller i et arbejde længere ude i fremtiden.

Linda Buhl Krog

Underviser på EUX på Aarhus Business College

Fag og forløb

EUX Business består af flere moduler. De to første år går du i skole. Her får du grundforløbet til din faglige erhvervsuddannelse, samtidig med at du får fag på gymnasiale niveauer.

Det første skoleår består af Grundforløb 1 og Grundforløb 2 og på andet år afslutter du alle fag på gymnasialt niveau.

De to sidste år bruger du i elevpraktik hos en virksomhed – det kalder vi hovedforløbet. Her kan du arbejde med markedsføring, spedition, butik/detail, administration og business, og Aarhus Business Colleges mange udenlandske samarbejdspartnere giver dig gode muligheder for at få et internationalt perspektiv på din uddannelse.

Når du har afsluttet det fjerde år, har du en erhvervsfaglig studentereksamen. Den praktiske erfaring fra hovedforløbet giver dig en god ballast, hvad enten du vil gøre karriere i virksomhed eller læse videre.

Skoleforløb, 2 år

I løbet af uddannelsens første to år har du fag på højt gymnasialt niveau.

1. år: Grundforløb

De første 20 uger går du på grundforløb 1 og har følgende fag:

 • Dansk C
 • Samfundsfag C
 • Engelsk C
 • Erhvervsøkonomi C

De efterfølgende 20 uger  går du på grundforløb 2 og har følgende fag:

 • Matematik C
 • Organisation C
 • IT C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Afsætning C

2. år: Studieforløb

 • Dansk A
 • IT B
 • Engelsk B
 • Tysk C
 • Valgfag* – 1 fag på B-niveau eller 2 fag på C-niveau.

(* f.eks. Innovation, Virksomhedsøkonomi B, Matematik B, Afsætning B, Markedskommunikation, Samfundsfag B, Kulturforståelse. Bemærk: Udbuddet af valgfag varierer alt afhængig af tilmeldinger.)

Elevplads og videregående uddannelse

Elevplads

Efter skoleforløbet på to år kan du blive elev i en virksomhed i to år. Med en elevplads kan du komme til at arbejde inden for:

 • Kontor og administration
 • Salg og markedsføring
 • Butik/detail
 • Business to business
 • Indkøb og logistik
 • Revision
 • Spedition
 • Advokat- eller lægesekretær
 • Iværksætteri
 • Event

Videregående uddannelse

Efter to år på skole og to år i lære giver EUX Business fuld studiekompetence til vidergående uddannelser på lige fod med HHX, HTX og STX  – såsom:

 • Universitetet

Vælger du at læse videre allerede efter skoleforløbet på to år, kan du eksempelvis studere på:

 • Erhvervsakademiet
 • Professionshøjskolen

Vi anbefaler, at du gør EUX’en helt færdig, inden du eventuelt læser videre.

EUX Business er det helt rigtige for mig, fordi det forbereder mig bedst muligt på arbejdslivet. Lærerne er rigtig dygtige og engagerede i deres undervisning, og det gør virkelig en stor forskel for mig. Allerede efter to års skole, er jeg klar til at få fingrene i virkeligheden.”

Amalie Fjeldsted

EUX Business-elev på Aarhus Business College

Talentlinjer

Aarhus Business College tilbyder to talentlinjer på EUX Business til dig, der vil have ekstra udfordringer.

 • EUX Business International
 • EUX Business Challenge

På talentlinjerne får du et ekstra A-fag, og det giver dig mulighed for at gange dit gennemsnit med 1,03. En talentlinje er for dig, der vil yde en særlig indsats og vil nå længere – både fagligt og personligt.

EUX Business International

Talentlinjen EUX Business International er for dig, der har mod på at udforske verden
og er god til engelsk.

Elev på EUX Business International

På EUX Business International udvikler du i løbet af uddannelsen din internationale forståelse og evnen til at analysere og reflektere over både historiske og aktuelle konsekvenser af globaliseringen.

Elever på EUX Business International ønsker typisk praktik og karriere i en virksomhed med et internationalt udsyn, hvor kompetencer inden for sprog, kultur og international handel er i fokus. Derfor er der på denne linje indlagt to obligatoriske udlandsophold.

 • 2–3 ugers ophold i eksempelvis London på 1. semester (Grundforløb 1) med fokus på sprog,
  kultur og virksomhedspraktik. Opholdet finansieres delvist gennem EU’s Erasmusprogram, og deltagerbetaling ekskl. mad og lommepenge er ca. kr. 3.500,-
 • 3–4 ugers studieophold i eksempelvis USA på 3. semester (Studieåret) med fokus
  på engelsk og afsætning. Opholdet er selvfinansieret, og deltagerbetaling ekskl.
  mad og lommepenge er ca. kr. 20.000,-

Et ekstra fag på A-niveau

På EUX Business International afslutter du faget engelsk på A-niveau, hvilket er ét niveau højere end det obligatoriske. Det betyder, at du kan gange dit gennemsnit med 1,03, når du søger ind på en videregående uddannelse.

For os er det en vigtig kompetence, at du kan samarbejde, og derfor udfordres du hyppigt med opgaver, som kun kan løses i fællesskab.

Optagelse på EUX Business International

Eleverne på EUX Business International, er forskellige, men fælles for dem er, at de stiller store krav til sig selv og ønsker, at undervisningen foregår på et højt fagligt niveau.

For at komme på EUX Business International skal du ud over at opfylde de generelle krav til en erhvervsuddannelse, også have gode karakterer i specielt engelsk samt være indforstået med, at der er krav om egenbetaling til rejserne på 1. og 3. semester.

EUX Business Challenge

Talentlinjen EUX Business Challenge er for dig, der har mod på at komme tættere på erhvervslivet, måske en drøm om at få din egen virksomhed, og er god til at arbejde med mennesker.

Elev på EUX Business Challenge

På På EUX Business Challenge udvikler du en god forståelse for samspillet mellem en virksomheds mange funktioner på tværs af produktion, administration, salg, økonomi og strategisk udvikling. Du lærer at analysere, reflektere og tænke innovativt i forhold til samfundets udvikling. Det hele sker i et tæt samarbejde med en række markante virksomheder.

Elever på EUX Business Challenge ønsker typisk praktik og karriere i en større virksomhed, hvor karrieremulighederne er mangeartede. Eleverne ønsker fokus på den samlede forståelse af en virksomhed, overblikket, og udvikling af kompetencer inden for både salg, marketing, event, strategi, økonomi og innovation. Derfor er der på denne linje indlagt mindst to længerevarende udfordringer i tæt samarbejde med en virksomhed samt praktikker i virksomheden.

 • Gennem hele 1. semester arbejder du med den valgte virksomhed hver uge. Blandt temaer kan nævnes Arbejdsprocesser & procedurer, Kommunikationsformer, Kultur og Innovation.
 • 2. semester byder på løbende samarbejde og en uges praktik i den valgte virksomhed. I denne periode tilføjes emner som Økonomi og Databehandling samt progression i temaer fra 1. semester. Semestret afsluttes med eksamen i virksomhedsprojekt, hvor censorerne også kan være repræsentanter fra erhvervslivet.
 • På 3. og 4. semester vil der også være mulighed for virksomhedspraktik, ligesom der vil være tværfaglige udfordringer i tæt samarbejde med den valgte virksomhed. Blandt temaer kan nævnes Strategi, Økonomi, Markedsanalyse, Afsætningsledelse, National og international omverden samt Innovation.

Et ekstra fag på A-niveau

På EUX Business Challenge afslutter du Afsætning på A-niveau, hvilket er ét niveau højere end det obligatoriske. Det betyder, at du kan gange dit gennemsnit med 1,03, når du søger ind på en videregående uddannelse.

For os er det en vigtig kompetence, at du kan samarbejde. Derfor udfordrer vi dig hyppigt med opgaver, som kun kan løses i fællesskab – og i tæt samarbejde med en virksomhed.

Optagelse på EUX Business Challenge

Eleverne på EUX Business Challenge er forskellige, men fælles for dem er, at de stiller store krav til sig selv og ønsker, at undervisningen foregår på et højt fagligt niveau.

For at komme på EUX Business Challenge skal du ud over at opfylde de generelle krav til en erhvervsuddannelse, også have gode karakterer i matematik og dansk samt være indforstået med, at en del af din uddannelse foregår i en virksomhed.

Internationale muligheder

Aarhus Business College tilbyder en lang række spændende internationale aktiviteter som en integreret del af den erhvervsfaglige studentereksamen EUX Business. Det kan du læse mere om ved at klikke her.

Prøver og eksamen

For at sikre et højt fagligt niveau, skal alle elever aflægge prøver og eksamen. Det kan du læse meget mere om ved at klikke her.

Ordensregler

For at skabe det bedste grundlag og forudsætninger for, at du selv kan bestemme, hvad din fremtid skal bringe, har vi på skolen nogle krav til dig, som du kan læse mere om her.

SU

Er du over 18 år, kan du få SU i de første to år af uddannelsen, hvor du går i skole.

Vælger du herefter at blive elev hos en virksomhed, vil du få elevløn i de to år, du er elev.

Udskriv brochure om EUX Business

Informationen i en printvenlig version