Aarhus
Business College

Talentlinjer

Elever på EUX Business har mulighed for at søge optagelse på én ud af skolens to spændende talentlinjer. Tilbuddet er for dig, der ønsker undervisning på et ekstra højt fagligt niveau og vil have flere udfordringer.

På talentlinjerne får du et ekstra A-fag. En talentlinje er for dig, der vil yde en særlig indsats og vil nå længere – både fagligt og personligt.

Aarhus Business College tilbyder 2 talentlinjer på EUX Business:

  • EUX Business International
  • EUX Business Challenge

EUX Business International

Talentlinjen EUX Business International er for dig, der har mod på at udforske verden og er god til engelsk.

På denne talentlinje udvikler du din internationale forståelse og evnen til at analysere og reflektere.

Elever på EUX Business International ønsker typisk praktik og karriere i en virksomhed med et internationalt udsyn, hvor kompetencer inden for sprog, kultur og international handel er i fokus. Derfor er der på denne linje indlagt to obligatoriske udlandsophold.

  • 2–3 ugers ophold i eksempelvis London på Grundforløb 1 med fokus på sprog, kultur og det at være elev hos en virksomhed. Opholdet finansieres dels gennem EU’s Erasmusprogram og del af dig som deltager. Deltagerbetaling ekskl. mad og lommepenge er ca. 3.500 kr.
  • 3–4 ugers studieophold i eksempelvis USA på 2. skoleår med fokus på engelsk og afsætning. Opholdet er selvfinansieret, og deltagerbetaling ekskl. mad og lommepenge er ca. 20.000 kr.

Sigurd, Mads, Christian, Jonas og de andre fra 3A var i Seattle

Se videoen, hvor du kan følge dem på deres tur.

Et ekstra fag på A-niveau

På EUX Business International afslutter du faget engelsk på A-niveau, hvilket er ét niveau højere end det obligatoriske. Det betyder, at du kan gange dit gennemsnit med 1,03, når du søger ind på en videregående uddannelse.

For os er det en vigtig kompetence, at du kan samarbejde, og derfor udfordres du hyppigt med opgaver, som kun kan løses i fællesskab.

Optagelse på EUX Business International

Eleverne på EUX Business International, er forskellige, men fælles for dem er, at de stiller store krav til sig selv og ønsker, at undervisningen foregår på et højt fagligt niveau.

For at komme på EUX Business International skal du ud over at opfylde de generelle krav til en erhvervsuddannelse, også have gode karakterer i specielt engelsk samt være indforstået med, at der er krav om egenbetaling til rejserne, som nævnt ovenfor.

Lige da jeg begyndte på EUX Business International, var vi i London i tre uger. Her gik vi på college og arbejdede i en engelsk virksomhed. Jeg boede privat hos en familie og oplevede London helt indefra.

Jeg er lige kommet hjem fra Seattle, hvor vi både gik på college og besøgte spændende virksomheder. EUX Business International er for mig en oplagt mulighed for at få engelsk på højt niveau og komme ud at rejse.

Jonas Ernst

Elev på talentlinjen EUX Business International

EUX Business Challenge

Talentlinjen, EUX Business Challenge er for dig, der har mod på at komme tættere på erhvervslivet, måske en drøm om at få din egen virksomhed og er god til at arbejde med mennesker.

På EUX Business Challenge udvikler du en god forståelse for samspillet mellem en virksomheds mange funktioner på tværs af produktion, administration, salg, økonomi og strategisk udvikling. Du lærer at analysere, reflektere og tænke innovativt i forhold til samfundets udvikling. Det hele sker i et tæt samarbejde med en række markante virksomheder.

Elever på denne talentlinje ønsker typisk praktik og karriere i en større virksomhed, hvor karrieremulighederne er mangeartede. De har fokus på den samlede forståelse af en virksomhed, overblikket, og udvikling af kompetencer inden for både salg, marketing, event, strategi, økonomi og innovation. Derfor er der på denne linje indlagt mindst 2 længerevarende udfordringer i tæt samarbejde med en virksomhed samt praktikker i virksomheden.

  • Gennem hele Grundforløb 1 arbejder du med den valgte virksomhed hver uge. Blandt temaer kan nævnes arbejdsprocesser & procedurer, kommunikationsformer, kultur og innovation.
  • Grundforløb 2 byder på løbende samarbejde og en uges praktik i den valgte virksomhed. I denne periode tilføjes emner som økonomi og databehandling samt progression i temaer fra Grundforløb 1. Året afsluttes med en eksamen i virksomhedsprojekt, hvor censorerne også kan være repræsentanter fra erhvervslivet.
  • På dit 2. skoleår vil der også være mulighed for virksomhedspraktik, ligesom der vil være tværfaglige udfordringer i tæt samarbejde med den valgte virksomhed. Blandt temaer kan nævnes strategi, økonomi, markedsanalyse, afsætningsledelse, national og international omverden samt innovation.

Et ekstra fag på A-niveau

På EUX Business Challenge afslutter du afsætning på A-niveau, hvilket er ét niveau højere end det obligatoriske. Det betyder, at du kan gange dit gennemsnit med 1,03, når du søger ind på en videregående uddannelse.

For os er det en vigtig kompetence, at du kan samarbejde. Derfor udfordrer vi dig hyppigt med opgaver, som kun kan løses i fællesskab – og i tæt samarbejde med en virksomhed.

Optagelse på EUX Business Challenge

Eleverne på EUX Business Challenge er forskellige, men fælles for dem er, at de stiller store krav til sig selv og ønsker, at undervisningen foregår på et højt fagligt niveau.

For at blive optaget på denne talentlinje skal du ud over at opfylde de generelle krav til en erhvervsuddannelse, også have gode karakterer i matematik og dansk samt være indforstået med, at en del af din uddannelse foregår i en virksomhed.

Vi kommer på mange virksomhedsbesøg, og efter et halvt år vælger vi hovedforløbsretning og bliver tilknyttet en mentor i erhvervslivet.

Normalt kender man kun virksomheder på overfladen – men vi ser, hvad der gemmer sig under. Jeg havde hørt utroligt godt om Challenge fra andre elever, der går her. Linjen har et spændende fokus, og jeg ville gerne gå i dybden med businessrelaterede fag som fx organisation og afsætning.

Emmeli Lysdal

Elev på talentlinjen EUX Business Challenge

Vi tager godt imod dig

Hvis du vælger den erhvervsfaglige studentereksamen EUX Business på Aarhus Business College – og opfylder kravene – er du sikker på at blive optaget. Du kan derefter søge om optagelse på en af talentlinjerne.

Alle elever, der søger optagelse på EUX Business, bliver inviteret til en personlig samtale på skolen. Her finder vi sammen den retning, der passer allerbedst til dig og dine drømme.

Har du spørgsmål?

Anette Schouenborg Greibe
Studievejleder
89 36 31 17angr@aabc.dk
Maj-Britt Korsgaard Ipsen
Studievejleder
22 66 43 83mbko@aabc.dk
Poul Henning Jensen
Studievejleder
89 36 37 34poje@aabc.dk