Aarhus
Business College
EUX GymnasietEUV Business

EUV Business

EUV Business er din vej til at blive faglært inden for detail, kontor, handel eller event, hvis du er 25 år eller derover

EUV Business er for dig på 25 år eller derover. Uddannelsens sammensætning, længde og indhold er afhængig af din eventuelle erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Det er altså det, du har med i bagagen, der afgør, hvordan dit uddannelsesforløb konkret bliver tilrettelagt og, hvor lang tid dit forløb varer.

Uddannelsen omfatter forskellige retninger, som er:

  • Handel
  • Kontor
  • Detail
  • Event
  • Digital Handel

Læs mere om de enkelte uddannelsesretninger her.

Realkompetencevurdering

Dit uddannelsesforløb tilrettelægges på baggrund af en realkompetencevurdering, som vi gennemfører i forbindelse med din optagelse. Denne vurdering består af en generel vurdering og en individuel vurdering.

Den generelle vurdering bygger på faste kriterier for, hvad der vurderes som 2 års relevant erhvervserfaring i forhold til den pågældende uddannelse. Den bygger også på, hvilken erhvervserfaring og forudgående uddannelse der i øvrigt skal godskrives i erhvervsuddannelsen.

Den individuelle vurdering handler om dine tidligere erhvervede kompetencer. Det kan være uddannelse og erhvervserfaring, der ikke fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen og kompetencer, der er tilegnet på andre måder. Den individuelle vurdering afgør, om dit uddannelsesforløb kan afkortes yderligere.

  • Når du er 25 år eller derover, skal du ikke gennemføre grundforløbets 1. del.
  • Det er realkompetencevurderingen, der afgør om og hvor meget af grundforløbets 2. del, du skal gennemføre.
  • Hvis du opfylder kriterierne for mindst 2 års relevant erhvervserfaring, skal du starte direkte på det standardiserede hovedforløb.

De standardiserede hovedforløb er særligt for voksne og udvikles af de faglige udvalg. Som udgangspunkt er forløbene kortere for voksne end for unge. Realkompetencevurderingen afgør, om der kan ske en yderligere afkortning af forløbet. Fagene i de standardiserede hovedforløb fremgår af uddannelsesordningen for de enkelte uddannelser og består af fag fra hovedforløbet for unge og AMUAMU-kurserEfteruddannelse til faglærte og ufaglærte medarbejdere fra private og offentlige virksomheder. Det er korte kursusforløb, som man kan tage enkeltvis eller sætte sammen efter behov. Derved kan de passes ind i et arbejdsforløb.-fag.

Realkompetencevurderingen sker som led i optagelsen med udgangspunkt i på forhånd fastlagte kriterier for 2 års relevant erhvervserfaring. Det er skolerne, der gennemfører realkompetencevurderingen ud fra de regler om godskrivning og afkortning, der er fastsat af de faglige udvalg i uddannelsesbekendtgørelsens bilag.

Har du spørgsmål?

Anette Schouenborg Greibe
Studievejleder
89 36 31 17angr@aabc.dk
Maj-Britt Korsgaard Ipsen
Studievejleder
22 66 43 83mbko@aabc.dk

EUV Business som EUX Business

EUV Business kan gennemføres som EUX Business, der udover adgang til hovedforløb (praktikplads) giver dig generel studiekompetence. Kontakt en studievejleder, hvis du vil høre nærmere om denne mulighed.

Økonomi

Hvis du allerede er i beskæftigelse, kan du gennemføre EUV Business med elevløn, som din arbejdsgiver betaler. Din arbejdsgiver får refusion for den udbetalte løn under skoleophold, svarende til et beløb på 110% af den højeste dagpengesats.

Hvis du ikke er i beskæftigelse, er du berettiget til SU.

Det er også muligt at gennemføre EUV Business gennem den aktive beskæftigelsesindsats med dagpenge eller kontanthjælp som forsørgelse. Det skal dog aftales med kommunen, før du begynder.

Læs mere om den erhvervsfaglige studentereksamen EUX Business

Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Har du før den 1. august 2015 fået lavet en GVU-plan, har du mulighed for at gennemføre denne på Aarhus Business College. Du skal blot henvende dig til skolens administration for nærmere information om tilmelding til fag og forløb på tlf. 8936 3700 eller kurser@aabc.dk.

Økonomien i GVU er fortsat bestemt af følgende

  • Er du i arbejde, modtager virksomheden godtgørelse som refusion (VEUVEU-godtgørelseVEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når virksomhedens medarbejdere deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne.Læs mere -godtgørelse)
  • Er du ledig, kan 6 ugers selvvalgt uddannelse bruges. Ellers skal Jobcentret udforme og godkende en handlingsplan indeholdende GVU.

Optagelseskravet på EUV Business

Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 02 eller tilsvarende i både dansk og matematik fra folkeskolen. Det gælder dog ikke, hvis du har min. 2 års relevant erhvervserfaring.