Aarhus
Business College

EUD10 Business

Tag 10. klasse på Aarhus Business College, så er du godt på vej mod en spændende uddannelse.

Pilen kan pege i mange retninger, når du skal vælge din vej mod den rigtige uddannelse. EUD10 Business er en erhvervsrettet 10. klasse, som sætter dig og dine muligheder i centrum.

Det er et år, der giver dig en unik mulighed for at få alle 10. klasses fordele, mens du som junior på en erhvervsskole har blikket rettet mod fremtiden. Du bliver fagligt stærkere og mere moden, samtidig med at du finder ud af, om en erhvervsuddannelse som f.eks. EUX Business er noget for dig.

Hvad er EUD10 Business?

EUD10 Business er en 10. klasse, hvor du kommer helt tæt på erhvervsuddannelserne som junior på Aarhus Business College. Du får en dagligdag på Aarhus Business College, hvor du er en del af en tryg base i et klassefællesskab, men samtidig er du tæt på de elever, der allerede er begyndt på en ungdomsuddannelse inden for business  f.eks. EUX Business.

På EUD10 Business får du praktisk erfaring med fag inden for kontor, handel, butik og event. Gennem praksisnær undervisning lærer du, hvordan teorier om for eksempel iværksætteri, innovation, købmandsskab, visuel markedsføring og erhvervsøkonomi bliver anvendt i erhvervslivet. Vi udarbejder løsninger på konkrete cases og har fokus på gruppe- og projektarbejde.

  • Praksisnær undervisning
  • Høj faglighed
  • Stærke ungdomsmiljøer

I EUD10 Business er der sammenhæng mellem alt det, du lærer i klasseværelset, og det du lærer i praksis på erhvervsdelen. Erfaring viser, at du automatisk får lyst til at lære mere, når du får lov til at prøve tingene af i praksis.

Aarhus Business College står klar til at modtage dig i et attraktivt studie- og ungdomsmiljø, hvor du løbende får vejledning.

Du bliver støttet i din personlige og faglige udviklings- og afklaringsproces og udfordret til at blive så dygtig som muligt i et tæt og forpligtende fællesskab.

Tænk fremad

Du kan bruge året på at blive klar til EUX Business.

Hvem er EUD10 Business for?

EUD10 Business er for dig, der gerne vil blive klogere på ungdomsuddannelserne inden for business. Det er for dig, der ser en fordel i et ekstra skoleår med faglig og praktisk fordybelse og for dig, der vil have tid til at blive afklaret gennem et anderledes skoleår – hjemme i Aarhus. Det er også for dig, der vil have et år på erhvervsskolerne, før du vælger ungdomsuddannelse.

EUD10 på Aarhus Business College er et seriøst valg og derfor skal du kunne svare ja til følgende:

  • Jeg har en lav fraværsprocent.
  • Jeg deltager aktivt i undervisningen.
  • Jeg vil gerne blive bedre til fag som dansk, matematik og engelsk.
  • Jeg vil gerne lære noget nyt i praksis.
  • Jeg vil undersøge, hvad det vil sige at mestre et håndværk.
  • Jeg synes, det kunne være spændende at blive en del af et studiemiljø.

Jeg skal på Aarhus Handelsgymnasium efter sommerferien, og EUD10 Business giver mig et forspring. Vi lærer, hvordan man starter en virksomhed op, om marketing og økonomi. Jeg kan især lide EUD10 på grund af fællesskabet og fagene.

Katrine Johannsen, 17 år

Elev på EUD10 Business

Studiemiljø

Vi står klar til at modtage dig i et attraktivt studie- og ungdomsmiljø, hvor du løbende får vejledning.

Klassefællesskabet med andre 10. klasseelever danner rammen for hverdagen, og du er tæt på de elever, der allerede går på erhvervsuddannelserne.

Der er mange fordele ved at gå i 10. klasse og være junior på en erhvervsuddannelse. Du får blandt andet et stort forspring, fordi du allerede kender skolen og fagene, hvis du senere beslutter dig for at tage en erhvervsuddannelse. Du kan også bruge året på at blive klar til den erhvervsfaglige studentereksamen EUX Business.

Brobygning

På EUD10 bliver du tilknyttet et 6-ugers erhvervsafklarende brobygningsforløb. Det er en unik mulighed for at afprøve, om andre erhvervsuddannelser er noget for dig, før du træffer dit valg af ungdomsuddannelse.

Både i hverdagen og på brobygningsforløbene forventer vi, at du arbejder målrettet og bidrager konstruktivt til studiemiljøet, så du til sidst kan fuldføre eksamen på 9. eller 10. klasseniveau.

Til gengæld bliver du støttet i din personlige og faglige udviklings- og afklaringsproces.

Samarbejde mellem erhvervsskoler

EUD10 Business er den del af EUD10 Aarhus, hvor 4 erhvervsskoler, SOSU Østjylland, AARHUS TECH, Jordbrugets UddannelsesCenter og Aarhus Business College er gået sammen om at skabe en 10. klasse med det bedste fra vores verdener.

Vi har tilsammen flere hundrede års erfaring i at uddanne unge i et tæt samarbejde med erhvervslivet. Altid med fokus på virkelighedsnær undervisning.

www.eud10aarhus.dk kan du læse om de 4 erhvervsretninger.

Læs brochuren om EUD10

Har du spørgsmål?

Poul Henning Jensen
Studievejleder
89 36 37 34poje@aabc.dk
Dorthe B. Rasmussen
Uddannelsessekretær
89 36 37 16dobe@aabc.dk