Aarhus
Business College
EUX GymnasietEUD10 Business

EUD10 Business

Tag 10. klasse på Aarhus Business College, så er du godt på vej mod en spændende uddannelse.

Få tid til at vælge den rigtige uddannelse. EUD10 Business er en erhvervsrettet 10. klasse, som sætter dig og dine muligheder i centrum.

Det er et år, der giver dig en unik mulighed for at få alle 10. klasses fordele, mens du som elev på en erhvervsskole har blikket rettet mod fremtiden. Du bliver fagligt stærkere og mere moden, samtidig med at du finder ud af, om en erhvervsuddannelse som f.eks. EUX Business er noget for dig.

Hvad er EUD10 Business?

EUD10 Business er en 10. klasse, hvor du kommer helt tæt på erhvervsuddannelserne på Aarhus Business College. Du får en dagligdag på Aarhus Business College, hvor du er en del af en tryg base i en klasse med andre 10. klasseelever, men samtidig er du tæt på de elever, der allerede er begyndt på en ungdomsuddannelse inden for business  f.eks. EUX Business.

På EUD10 Business får du praktisk erfaring med fag inden for kontor, handel, butik og event. Gennem praksisnær undervisning lærer du, hvordan teorier om for eksempel iværksætteri, innovation, købmandsskab, visuel markedsføring og erhvervsøkonomi bliver anvendt i erhvervslivet. Vi udarbejder løsninger på konkrete cases og har fokus på gruppe- og projektarbejde.

  • Praksisnær undervisning
  • Høj faglighed
  • Stærke ungdomsmiljøer

På EUD10 Business er der sammenhæng mellem alt det, du lærer i klasseværelset, og det du lærer i praksis på erhvervsdelen. Erfaring viser, at du automatisk får lyst til at lære mere, når du får lov til at prøve tingene af i praksis.

Aarhus Business College står klar til at modtage dig i et attraktivt studie- og ungdomsmiljø, hvor du løbende får vejledning.

Du bliver støttet i din personlige og faglige udviklings- og afklaringsproces og udfordret til at blive så dygtig som muligt i et tæt og forpligtende fællesskab.

Tænk fremad

Du kan bruge året på at blive klar til EUX Business.

Hvem er EUD10 Business for?

EUD10 Business er for dig, der gerne vil blive klogere på ungdomsuddannelserne inden for business, og snuse til fag som markedsføring, innovation og økonomi, før du vælger en ungdomsuddannelse. Det er for dig, der ser en fordel i et ekstra skoleår med faglig og praktisk fordybelse og for dig, der vil have tid til at blive afklaret gennem et anderledes skoleår – hjemme i Aarhus.

EUD10 på Aarhus Business College er et seriøst valg, og derfor skal du kunne svare ja til følgende:

  • Jeg har en lav fraværsprocent.
  • Jeg deltager aktivt i undervisningen.
  • Jeg vil gerne blive bedre til fag som dansk, matematik og engelsk.
  • Jeg vil gerne lære noget nyt i praksis.
  • Jeg vil undersøge, hvad det vil sige at mestre et håndværk.
  • Jeg synes, det kunne være spændende at blive en del af et studiemiljø.

Når vi har erhvervsfag på businesslinjen, arbejder vi med økonomi, og hvordan virksomheder producerer og markedsfører deres produkter. På EUD10 er jeg blevet mere moden, selvsikker og bevidst om, hvad jeg vil.

Michelle

Elev på EUD10 Business

Afspil video

Studiemiljø

Vi står klar til at modtage dig i et attraktivt studie- og ungdomsmiljø, hvor du løbende får vejledning.

Klassefællesskabet med andre 10. klasseelever danner rammen for hverdagen, og du er tæt på de elever, der allerede går på erhvervsuddannelserne.

Der er mange fordele ved at gå i 10. klasse og være junior på en erhvervsuddannelse. Du får blandt andet et stort forspring, fordi du allerede kender skolen og fagene, hvis du senere beslutter dig for at tage en erhvervsuddannelse. Du kan på den måde bruge året på at blive klar til den erhvervsfaglige studentereksamen EUX Business.

Erhvervsfag, brobygning og praktik

På EUD10 Business kommer du tæt på virkeligheden på tre måder: I erhvervsfagene, brobygning og praktik. En dag om ugen fordyber du dig i erhvervsfagene, der handler om bl.a. markedsføring og innovation. Det gør du ved at arbejde praktisk med de teorier, du lærer. Erhvervsfag handler om de ting, der foregår i erhvervslivet – altså i virkeligheden.

Du kommer også i brobygning. Du brobygger både til uddannelsesmulighederne på Aarhus Business College, men også til andre ungdomsuddannelser. Derudover får du et smugkig ind i erhvervslivet, når du er i praktik. Det er du mindst én gang i løbet af dit år på EUD10 Business.

Erhvervsfagene, brobygning og praktikken hjælper dig til at blive sikker på din videre uddannelsesvej. Samtidig håber vi, du synes, det er sjovt og spændende at arbejde praktisk med dine interesser.

Mød en række elever, der fortæller, hvordan det er at gå på de forskellige retninger på EUD10.

Samarbejde mellem erhvervsskoler

EUD10 Business er den del af EUD10 Aarhus, hvor 4 erhvervsskoler, SOSU Østjylland, AARHUS TECH, Jordbrugets UddannelsesCenter og Aarhus Business College er gået sammen om at skabe en 10. klasse med det bedste fra vores verdener.

Vi har tilsammen flere hundrede års erfaring i at uddanne unge i et tæt samarbejde med erhvervslivet. Altid med fokus på virkelighedsnær undervisning.

www.eud10aarhus.dk kan du læse om de 4 erhvervsretninger.

Læs brochuren om EUD10

Studieregler og ordensregler

Læs studie- og ordensreglerne her

Har du spørgsmål?

Dorthe B. Rasmussen
Uddannelsessekretær
89 36 37 16dobe@aabc.dk
David Brandstrup Østergaard
Pædagogisk leder
2092 4631daoe@aabc.dk