Aarhus
Business College

Forløbet

Kom i gang med en erhvervskarriere på kun 5 uger og bliv elev i en virksomhed som f.eks. speditør, indkøber eller administrativ medarbejder.

Vi starter nye hold hver 5. uge.

Hvad er det?

Vi tilbyder et forløb til dig, der har en EUX/EUD-eksamen (Grundforløb 2 eller EUD for Studenter) eller lignende og gerne vil skifte uddannelsesretning

Det er et forløbet i det uddannelsesspecifikke fag inden for enten Handel, Detail, Kontor eller Event, som varer 5 uger. Det foregår online, så du skal ikke fysisk i skole, men kan læse, når det passer dig. Du skal dog være opmærksom på, at du starter på et fuldtidsstudie, og vi forventer, at du arbejder med pensum og opgaver ca. 6 timer dagligt.

Du behøver ikke have en elevplads, før du søger ind på forløbet.

Hvis du er over 25 år ved uddannelsens start, skal du have foretaget en individuel kompetencevurdering (RKV).

Kontakt studievejleder Lene Grønbech Sørensen på mail lgso@aabc.dk for nærmere information.

Indhold på forløbet

På forløbet opnår du de kompetencer, du mangler for at kunne starte som elev i en virksomhed.

Det uddannelsesspecifikke fag er rettet mod den uddannelsesretning, du har valgt – Handel, Detail, Kontor eller Event. Gennem forløbet deltager du i læringsaktiviteter, der tager udgangspunkt i autentiske problemstillinger målrettet den virkelighed, du vil møde under din elevtid. Du får færdigheder, som du kan anvende konkret i din dagligdag.

På uddannelsesretningen Detail (butik) laver du opgaver inden for:

 • Butiksdrift
 • Butiksøkonomi
 • Performance
 • Salg
 • Visuel merchandising
 • Innovation/iværksætteri
 • Afsætning via elektroniske medier.

På uddannelsesretningen Handel laver du opgaver inden for:

 • Digital databehandling
 • Kommunikation og formidling i B2B
 • Handelsregning
 • Salg og service
 • Forståelse af værdi- og forsyningskæder.

På uddannelsesretningen Kontor laver du opgaver inden for:

 • Kommunikation
 • Databehandling
 • Kvalitets- og service.

På uddannelsesretningen Event laver du opgaver inden for:

 • Kommunikation
 • Projektstyring
 • Idéudvikling i projekter
 • Forretningsforståelse og administration.

Fælles for alle uddannelsesretninger gælder, at du kun kan søge elevplads inden for den uddannelsesretning, som du har valgt.

Sådan foregår undervisningen

Da forløbet foregår online, skal du ikke møde på skolen. Du skal derimod arbejde selvstændigt med obligatoriske opgaver. Det vil sige, at der ikke er decideret undervisning, men derimod vejledning. Der er vejledning fra undervisere på alle hverdage, så der er altid hjælp at hente.

Vi anvender forskellige læringsformer – både individuelle, dialogbaserede og casebaserede online læringsformer, og der er mulighed for fremmøde i de tilfælde, hvor det giver mest mening. Der er altid et lokale til rådighed på skolen til vores online-studerende.

Efter tilmelding modtager du en mail fra Aarhus Business College med informationer om, hvordan du logger på systemet. Første dag skal du logge på systemet, så vi er sikre på, at alle kommer godt i gang.

Tilmelding

Tilmeld dig her

Der starter nye hold hver 5. uge

Se datoer for studiestart her

Eksamen

Du skal forsvare en tværfaglig projektopgave, som du har arbejdet med igennem hele forløbet. Den skal dokumentere din praktiske viden/færdigheder om kontor, handel, detail eller event alt efter, hvilken retning du har valgt. Din mundtlige eksamen bliver bedømt bestået/ikke bestået. Du får desuden en standpunktskarakter i det uddannelsesspecifikke fag.

Eksamen afvikles i den sidste uge af uddannelsesforløbet og du skal reservere hele ugen til eksamen. Ved start på forløbet, får du nærmere information omkring eksamen.

Særligt for dig, som allerede er begyndt som elev i en virksomhed

Hvis du allerede er startet som elev i en virksomhed og tager dette forløb i forbindelse med din uddannelse, må du ikke være til rådighed for din arbejdsplads under forløbet, fordi din arbejdsgiver så ikke får refusion for din løn. Desuden gælder der andre regler omkring eksamen. Din arbejdsgiver skal være censor til eksamen, og din eksamen afvikles på skolen. Din arbejdsgiver vil blive klædt grundigt på til opgaven, da en vejleder fra skolen tager ud og besøger den elevansvarlige, imens du er studerende hos os. Der vil også være en dialog omkring emnet for din tværfaglige projektopgave, så vi sikrer os, at emnet er relevant for både dig og arbejdsgiver.

SU

Uddannelsen er SU-berettiget, og du får SU efter de regler, der gælder for ungdomsuddannelserne.

Du kan læse mere ved at klikke her.

Har du spørgsmål?

Lene Grønbech Sørensen
Vejleder
89 36 31 16lgso@aabc.dk
Stine Aagaard Petersen
Uddannelsessekretær
8936 3106stpe@aabc.dk