Aarhus
Business College

Talentaktiviteter

Alle har et talent – hvad er dit?

På Aarhus Handelsgymnasium tilbyder vi en lang række aktiviteter, hvor du får mulighed for at udfolde dit særlige talent. Måske går du med drømme om at starte din egen virksomhed? Eller er sprog det, du har lyst til at fordybe dig i?

Forskning viser, at talent kan virke som en stærk drivkraft for et godt læringsmiljø, og derfor er talentudvikling vigtigt for os alle på Aarhus Handelsgymnasium.

Vi har forskellige typer talentaktiviteter. Nogle aktiviteter knytter sig tæt til et fag, hvor andre rækker på tværs af flere fag. Der er aktiviteter, som hele klasser deltager i, og der er aktiviteter, hvor du deltager individuelt. Ved flere af de individuelle aktiviteter udvælges deltagerne desuden ud fra en motiveret ansøgning. Talentaktiviteterne på klassen kan variere fra år til år og er afhængig af, hvilken klasse du går i. Deltager du i de individuelle aktiviteter, vil du modtage et diplom fra skolen, som du senere kan bruge som dokumentation for, at du har gjort noget særligt for at dyrke dit talent.

Du kan læse om de mange forskellige talentaktiviteter herunder. Vær opmærksom på, at talentaktiviteterne varierer fra år til år.

Talentaktiviteter

Akademiet for Talentfulde Unge (ATU)

Akademiet for Talentfulde Unge er et ekstra tilbud til gymnasieelever, som gerne vil lære mere i fællesskab med andre vidensentusiaster.

I en almindelig gymnasieklasse sidder gennemsnitligt 2 elever, der har evne og lyst til at arbejde ekstra med deres akademiske interesser. Akademiet for Talentfulde Unge er et særligt tilbud til disse engagerede elever, og Akademiets program giver muligheden for en række nye udfordringer og faglig inspiration.

Akademimedlemmerne er tilknyttet programmet i 2 år fra midten af 1. år frem til første del af 3. år.

DM i erhvervscase (virksomhedsøkonomi og afsætning)

Alle klasser på 2. årgang på Aarhus Handelsgymnasium deltager i Danmarksmesterskabet i erhvervscase, hvor der skal udarbejdes brugbare forretningsplaner for en udvalgt kendt dansk virksomhed.

Der konkurreres først på afdelingen, hvor alle klasser dyster mod hinanden, og derefter går enkelte grupper videre. For disse grupper ligger der et stort og spændende forløb, der ikke bare indebærer deltagelse i diverse regionale konkurrencer, men også foredrag i forskellige sammenhænge både internt og eksternt.

Forløbet afsluttes med en landsdækkende finale.

Young Enterprise

Hvert år på 2. år starter elever, der har innovation i studieretningen, deres egen virksomhed.

De starter med at få en god idé, eller måske har de en med hjemmefra. De bygger et team op sammen med nogle af klassekammeraterne, og så går de ellers i gang.

Det er hårdt arbejde, men det er også virkelig sjovt og en måde at arbejde med virkeligheden i undervisningen.

Nogle af virksomhederne vælger at konkurrere i Young Enterprise, hvor man dyster mod andre nystartede virksomheder.

DM i nationaløkonomi

På 3. år har du mulighed for at deltage i Danmarksmesterskabet i nationaløkonomi, hvor der skal udarbejdes en løsning på et konkret samfundsøkonomisk problem.

Der konkurreres først på afdelingen, hvor alle klasser dyster mod hinanden, men enkelte grupper går videre og skal dyste mod andre gymnasier.

Forløbet afsluttes med en finale i København, hvor kompetente dommere fra bl.a. Københavns Universitet og Dansk Erhverv bedømmer løsningsforslagene.

Matematik

Hvert år tilbyder vi vores elever at deltage i Georg Mohr konkurrencen i matematik. Dette er en landsdækkende konkurrence, der henvender sig til matematikinteresserede elever på de gymnasiale uddannelser i hele Danmark.

Første runde afholdes lokalt på skolen, og her kan alle, uanset årgang og valg af matematikniveau, deltage. Med et godt resultat har man kvalificeret sig til anden runde, som afholdes i januar måned, ligeledes på vores egen skole. Klarer du anden runde med et godt resultat, vil du blive inviteret til et matematikseminar for deltagere fra hele landet.

Det er en sjov, lidt svær og prestigefyldt konkurrence.

For yderligere oplysninger, se:
www.georgmohr.dk

Sprogrejser

Hvert år arrangeres der sprogrejser til Tyskland, Spanien eller Frankrig. Sprogrejserne arrangeres på tværs af klasserne og giver god indsigt i det pågældende lands kultur, f.eks. i form af ture, interviews eller privat indkvartering.

Fokus på disse rejser er intensiv sprogundervisning, der varetages af lokale lærerkræfter.

Deltagelse i sprogrejserne vil dermed styrke din mundtlige udtryksfærdighed og dine kommunikative kompetencer.

For sprogundervisningen udstedes et diplom.

Sprogrejserne koster ca. 5.000 kr. afhængigt af rejseomkostninger.

Goethe-Zertifikat B1

Vi tilbyder vores elever at tage et internationalt sprogcertifikat i tysk fra Goethe Instituttet, den førende udbyder af tyskkurser i verden.

Goethe Zertifikat B1 er for elever med særlig interesse for tysk og for elever, der ønsker at
udvide deres tyskkundskaber med henblik på studieophold og jobs i den tysksprogede del af Europa.

Kurset tilbydes fortrinsvist elever på 2. og 3. årgang.

Undervisningen foregår på skolen, Vejlby Centervej på torsdage kl. 14.00–15.15 og omfatter ca. 25 gange i løbet af skoleåret. Derefter kan man tilmelde sig prøven, som afholdes i Aarhus.

Kurset er udelukkende af sproglig og kommunikativ art. Du bliver trænet i at forstå tyske tekster, som du læser eller lytter til. Du laver skriftlige øvelser, og endelig skal du vise, at du kan føre en samtale om dagligdagsemner.

Yderligere oplysninger fås her:
www.goethe.de/ins/dk eller ved henvendelse til skolens tyskundervisere.

Spansk certikfikat - DELE A2/B1

Vi tilbyder et diplom i spansk som fremmedsprog (DELE -Diploma de Español como Lengua Extranjera). Det er et officielt sprogcertifikat udstedt af Instituto Cervantes på vegne af det spanske ministerium for uddannelse og videnskab.

Diplomet henvender sig til alle, der gerne vil studere eller arbejde i eller med et spansktalende land, men også til dem, der i det hele taget gerne vil forbedre deres mundtlige og skriftlige sprogfærdighed i spansk.

De interesserede vil kunne følge de forberedende kurser inden eksamen hos os.

Undervisningen er gratis for elever på skolen, men der betales for eksamen og materialer.

Cambridge Assessmant English (CAE)

Elever der har et Cambridge English-bevis, kan søge optagelse på danske og internationale uddannelsesinstitutioner, både udenlandske gymnasier og universiteter. Det kan desuden
bruges til at søge om studievisum i Australien. Også en lang række arbejdspladser, både danske og internationale, anerkender Cambridge English-eksamenerne som bevis for, at medarbejderne er sprogligt kvalificerede.

Cambridge Certificate er en del af Cambridge University. Uddrag af hvad eksamensbeviset kan bruges til:

“Cambridge English exams are recognised by over 20,000 universities, employers and governments around the world. Our English language tests can open doors to higher education, improve employment opportunities, and because they are globally recognised, can increase your choices for study or work.

Some of the leading organisations that already accept our exams include Sony, Bayer, University of Warwick, Australian Government Department of Immigration and Border
Protection (DIBP) and American Express”.

Kurset tilbydes fortrinsvis elever i 2. og 3. g, der har opnået gode resultater i engelsk.

Undervisningen foregår på skolen.

Der afsluttes med en 4-timers elektronisk eksamen omkring uge 10.

Brobygning til videreuddannelse

Har du særlige interesser og evner inden for et bestemt fagligt område, og drømmer du om at læse videre inden for dette felt? Så er Brobygning til videreuddannelse noget for dig.

Brobygningen henvender sig til dig på 3. årgang, der har lyst til at prøve kræfter med, hvad det vil sige at studere. Og har du fagligt overskud til at rive en dag eller to ud af kalenderen, kan du deltage i programmer arrangeret af f.eks. HA-Jur. eller Tysk-Instituttet på Aarhus Universitet.

Programmerne kan variere fra dagsprogram for grupper med foredrag og øvelser til individuelle besøg, hvor du følger en studerende på en helt almindelig studiedag. En spændende og lærerig oplevelse.

Herunder kan du se en video med professor og tidligere overvismand i det økonomiske råd, Michael Svarer. Han besøger HHX for at holde et oplæg om dansk økonomi og taler varmt om de unge med HHX-baggrund.

Video med Michael Svarer

Talentforum

Aarhus Handelsgymnasium vil skabe et forum for en større gruppe af 2. års-elever med særlige faglige forudsætninger samt lyst og vilje til at yde en ekstra indsats.

Målet med dette forum er at udfordre og berige talenterne fagligt og personligt, så det kan give energi og engagement til at trække andre elever med fagligt.

På et skoleår kan det bestå af fx 4–5 arrangementer i samarbejde med bl.a. Danske Bank, EY, Aarhus Universitet og konsulentfirmaet AS3 for udvalgte 2. års-elever.

Arrangementerne vil typisk finde sted om eftermiddagen – altså efter skoletid.

USA-research

Skal du på studietur til USA, kan du fordybe dig i research på et selvvalgt emne inden for amerikanske forhold.

Du får mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne enten alene eller sammen med andre talentfulde ‘researchelever’, og du vil få lejlighed til at møde eksperter i amerikanske forhold.

Du skal både arbejde med desk research herhjemme og field research, når du kommer til USA inden for dit selvvalgte område. Din re­search skal efterfølgende kunne videreformidles til andre.

Hvis du har mod på det, kan din research måske blive til et forskerspirer-projekt.

Start af egen virksomhed

Hvis du har en god idé og gerne vil starte din egen virksomhed, så er HHX stedet at starte.

Rigtig mange lærere står klar til at hjælpe dig med viden om opstart, kontakter til Østjysk Innovation og adgang til relevante netværk.

De allerfleste HHX-fag er vigtige ingredienser i opstart af en virksomhed, så du kan bruge alt, hvad du lærer her til at komme i gang.

I november starter vi en studiekreds, hvor du kan deltage i et forløb med forskellige, vigtige oplægsholdere, der underviser i start-up emner. Derefter går arbejdet med opstarten i gang.

Hvis du opfylder bestemte målepinde, vil du få et entrepreneurskabscertifikat ved afslutningen af forløbet.

Investeringsklub

Du kommer til at deltage i undervisning krydret med foredrag holdt af eksperter inden for investering i aktier og andre værdipapirer. De andre elever på forløbet har alle interesse for investeringer og lyst til at opnå mere viden på området. Du får med andre ord en unik mulighed for at blive klogere på investeringsjunglen sammen ligesindede på tværs af klasser og studieretninger.

Formålet med forløbet er dels at skabe nye sociale relationer på skolen som bygger på en fælles interesse, dels at give dig chancen for at lære mere om investeringsteori. Det er læringen, interessen og nysgerrigheden, der er i fokus.

Mit liv som jurist

Har du et særligt talent inden for erhvervsret? Trænger du til ekstra udfordring inden for dit drømmefelt?

Vi kan nu tilbyde dig et forløb, hvor du kan udforske den juridiske verden, lige fra selve universitetsuddannelsen, cand.jur. til det praktiske arbejde som jurist efter endt uddannelse.

Forløbet vil således, udover kontakt til universitet, inkludere besøg på et advokatkontor, Retten i Aarhus og lignende.

Et godt forløb for dig, der drømmer om at blive jurist.

DM i sprog – tysk, spansk og fransk

Vil du sammen med din klasse/dit sproghold være med i konkurrencen om at være de bedste gymnasieelever i Danmark til tysk, fransk eller spansk?

Så har du chancen for at deltage i en konkurrence online, hvor du skal besvare spørgsmål om grammatik, kultur og ordforråd.

Til testen skal du på 45 minutter uden hjælpemidler besvare 60 spørgsmål, 20 om grammatik, 20 om kultur og 20 om ordforråd.

Der er to kategorier: A2 og B1/B2, som er fælles europæiske niveauer. Spansk tilbydes på niveau A2, mens testen i tysk og fransk tages på enten på B1 eller B2 niveau. De 5 skoler, der har det højeste gennemsnit af de ti bedste elevresultater i hver kategori, kvalificerer sig til semifinalen. Disse skoler sender to elever til semifinalen og finalen. Finalen finder sted i november på Sjælland.

Din underviser sørger for din tilmelding til konkurrencen.

Har du spørgsmål til talentaktiviteterne på Aarhus Handelsgymnasium?

Sus Storgaard
Studievejleder, HHX i Risskov
89 36 38 00ve-studvejl@aabc.dk

Aarhus Business College

HHX Aarhus Handelsgymnasium

Vejlby Centervej 50

8240 Risskov

8936 3800

admve@aabc.dk

Viemosevej 1

8260 Viby J

8936 3450

admvi@aabc.dk

CVR: 48 57 06 58

EAN: 5798000554238