Aarhus
Business College
HHX Aarhus HandelsgymnasiumOptagelse og ansøgning

Optagelse og ansøgning

Hvis du opfylder adgangskravene til HHX-uddannelsen, er der frit optag på Aarhus Handelsgymnasium

Optagelse

Hvis du opfylder adgangskravene til HHX-uddannelsen, er der frit optag på Aarhus Handelsgymnasium. Du skal dog være opmærksom på, at alt indhold vedr. ansøgning og optagelse p.t. bliver evalueret i ministeriet, og der kan ske ændringer med virkning fra optaget i marts 2020.

Der er forskellige forudsætninger og krav for at kunne blive optaget. Du kan læse mere om dem herunder.

Adgangskrav

Læs mere om de forskellige adgangsforudsætninger her

Søg ind

Du søger ind via optagelse.dk

Ansøgningsfrist

1. marts: Ansøgningsfrist for elever, der kommer direkte fra grundskolens 9. eller 10. klasse.

15. marts: Ansøgningsfrist for elever, der ikke kommer direkte fra grundskolens 9. eller 10. klasse.

Optagelsesprøver

Hvis du ikke har aflagt eller ikke er indstillet til at aflægge de nødvendige afgangsprøver fra grundskolen, skal du til en obligatorisk optagelsesprøve for at blive optaget på Aarhus Handelsgymnasium.

De faglige prøver kan være enten skriftlige eller mundtlige. Vi orienterer dig om prøvens forløb, når vi indkalder dig. Når du har aflagt prøverne, giver Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) dig besked om, hvorvidt du kan optages eller ej.

Samtale og faglige tests

Hvis du ikke kan optages på baggrund af retskravene, kan du forsøge at komme ind på HHX-uddannelsen gennem en faglig optagelsesprøve og samtale. Læs mere på uvm.dk om de præcise optagelsesregler.

Tidspunkt for optagelsesprøve og samtale forventes at ligge i midten af juni måned efter afsluttet grundskoleeksamen.

Ved samtalen vil følgende forhold være centrale:

  • Kan du tage ansvar og strukturere din hverdag?
  • Er du aktiv, selvstændig og initiativrig?
  • Kan du koncentrere dig?
  • Er du motiveret for at gå i gymnasiet, og har du et realistisk billede af de krav, som uddannelsen stiller?
  • Kan du samarbejde og indgå i et klassefællesskab med respekt for forskelligheder?

Du vil efterfølgende få besked fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), om du kan blive optaget på Aarhus Handelsgymnasium.

Vigtigt: Hold øje med din digitale post

Har du søgt optagelse på Aarhus Handelsgymnasium, skal du være opmærksom på, at alle breve vil blive sendt med digital post – også beskeden om, at du er optaget.

  • Post fra Handelsgymnasiet skal du finde på borger.dk eller e-Boks.dk.
  • Du logger på med dit NemID.
  • Oplys e-mailadresse og mobilnummer. Så får du en mail eller SMS, når der er ny digital post til dig.

TIP: Du kan downloade e-Boks app’en og læse din digitale post på mobilen.

Har du spørgsmål til optagelsesprøver, samtaler og faglige tests?

Studievejledning i Viby
89 36 34 50vi-studvejl@aabc.dk
Studievejledning i Risskov
89 36 38 00ve-studvejl@aabc.dk

Aarhus Business College

HHX Aarhus Handelsgymnasium

Vejlby Centervej 50

8240 Risskov

8936 3800

admve@aabc.dk

Viemosevej 1

8260 Viby J

8936 3450

admvi@aabc.dk

CVR: 48 57 06 58

EAN: 5798000554238