Aarhus
Business College

Matematik

I matematik arbejder vi videre med det faglige stof, der er kendt fra grundskolen, men vi bygger oven på ved at uddybe det og sætte det ind i tværfaglige problemstillinger. Derudover udvider vi stoffet med nye faglige emner, der bidrager til at løse mere komplekse problemstillinger. Faget har en central rolle som redskab til analyser i fag som økonomi og samfundsfag, hvor opstilling af matematiske modeller har en fremtrædende plads.

Matematik har både en mundtlig og skriftlig dimension og beskæftiger sig med teoretiske og praktiske problemstillinger. Vi anvender et computerbaseret IT-redskab i faget, der kaldes et CAS-program. Det bruger vi til løsning af opgaver og behandling af større datamængder.

Anne Pradsgaard, der er underviser på Aarhus Handelsgymnasium, fortæller om faget matematik.

Undervisningsministeriet

Her finder du Undervisningsministeriets læreplaner, vejledninger og andet relevant materiale i forhold til faget, Matematik.

Har du spørgsmål?

Morten Jupin Haase
Studievejleder, HHX i Viby
89 36 34 50vi-studvejl@aabc.dk
Sus Storgaard
Studievejleder, HHX i Risskov
89 36 38 00ve-studvejl@aabc.dk

Det er et vigtigt job at være med til at uddanne elever. I faget matematik er det tit sådan, at nogle har let ved det, mens andre er ét stort spørgsmålstegn. Det giver mig en udfordring, fordi jeg skal tilgodese alle i min undervisning. Der er rigtig meget kobling til praksis i matematikken på HHX, og det gør, at pensum lettere hænger fast. Relationen er dog det altafgørende. Når den er der, så flyder det bare. Det er fedt at komme ind i en klasse og se, at de er klar, fordi de gerne vil undervises af mig.

Jens Kristian Toft

Underviser i matematik

Aarhus Business College

HHX Aarhus Handelsgymnasium

Vejlby Centervej 50

8240 Risskov

8936 3800

admve@aabc.dk

Viemosevej 1

8260 Viby J

8936 3450

admvi@aabc.dk

CVR: 48 57 06 58

EAN: 5798000554238