Aarhus
Business College

Engelsk

Faget engelsk giver dig solide sprogfærdigheder mundtligt og skriftligt i både almene og erhvervsmæssige sammenhænge, så du kan begå dig i den globale verden. Du får et godt kendskab til sproget, sprogets historie og almen- såvel som forretningskultur samtidig med, at du lærer om og får forståelse for engelsktalende regioners samfund og erhvervsmæssige forhold.

Eksempler på emner i undervisningen:

  • Ungdomskulturer i UK
  • Racespændinger i USA
  • Storbritanniens forhold til EU efter Brexit
  • Iværksætterkultur
  • Multinationale firmaers etiske overvejelser ved produktion i tredjeverdenslande.

Du lærer at analysere tekster såsom taler og skønlitteratur, arbejde kritisk med kilder, opbygge argumenter i diskussioner og bruge din baggrundsviden om de engelsksprogede regioner til at forstå aktuelle emner. Samtidig får du et godt udgangspunkt for at læse videre.

Marcus, der er elev på Aarhus Handelsgymnasium fortæller om faget, engelsk.

Undervisningsministeriet

Her finder du Undervisningsministeriets læreplaner, vejledninger og andet relevant materiale i forhold til faget, Engelsk

Har du spørgsmål?

Morten Jupin Haase
Studievejleder, HHX i Viby
89 36 34 50vi-studvejl@aabc.dk
Sus Storgaard
Studievejleder, HHX i Risskov
89 36 38 00ve-studvejl@aabc.dk

Aarhus Business College

HHX Aarhus Handelsgymnasium

Vejlby Centervej 50

8240 Risskov

8936 3800

admve@aabc.dk

Viemosevej 1

8260 Viby J

8936 3450

admvi@aabc.dk

CVR: 48 57 06 58

EAN: 5798000554238